Πληροφορική Μηχανική ΑΕ

Εργαλεία και υπηρεσίες ολοκλήρωσης που βοηθούν στην βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι Υπηρεσίες μας

Αποκτώντας γνώση για το επιχειρηματικό περιβάλλον αναλύουμε και επανακαθορίζουμε τις διαδικασίες.  Ολοκληρώνοντας με πληροφοριακά συστήματα πέρα απο την αυτοματοποίηση δημιουργούμε το υπόβαθρο για δημιουργική λειτουργία.

ENISY BI

Η σουίτα προϊόντων μας ENISY BI για επιχειρηματική ευφυΐα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Με τη χρήση της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας την σουίτα μας μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών τους και να λαμβάνουν αποφάσεις που βελτιώνουν την απόδοσή τους.

ENISY REPORTING

Αυτό που προσφέρουν τα ENISY Reports είναι μακροεντολές εμπλουτισμένες με κώδικα διαμόρφωσης των λογιστικών φύλλων, διαχείρισης παραμέτρων που καθορίζει ο χρήστης, και κλήσης λειτουργιών (Functions). Πρόκειται για λειτουργικότητα που έχει εγκατασταθεί στην κεντρική βάση δεδομένων της επιχείρησης. και αποτυπώνει την απαίτηση για αποτελέσματα που με αξιόπιστη μέθοδο παρέχουν συνδυασμένα επιχειρησιακά δεδομένα.

ENISY Base WMS

Το ENISY Base WMS (Warehouse Management System) αποτελεί τμήμα της εφαρμογής διαχείρισης λειτουργιών και είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διαδικασιών στην αποθήκη μιας επιχείρησης. Το WMS παρέχει έναν αυτοματοποιημένο τρόπο για την εκτέλεση των λειτουργιών της αποθήκης, όπως η διαχείριση παραλαβών Α Υλών / εμπορευμάτων, η αποθήκευση, η διακίνηση προς την παραγωή ή άλλους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, η αποστολή προιόντων. Στις βασικές λειτουργίες του WMS επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος αποθεμάτων

ENISY MICROSERVICES DEV SKELETON

Το προϊόν παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την δημιουργία μικρό-υπηρεσιών, των δομικών δηλαδή λίθων για την ανάπτυξη σκαλωτών επιχειρησιακών εφαρμογών που καταναλώνουν χρεούμενους πόρους συστημάτων μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Έχουμε την τεχνογνωσία για  παραγωγική λειτουργία που οδηγεί στην ανάπτυξη

Πληροφορική Μηχανική ΑE

Καραισκάκη 16, Αίγιο, 25100

(+30) 2691 0 22332

contact@ise4b.com